Seminaria Katedry Ś-32

 

Plan seminariów na rok 2014

Uwaga:      Seminaria odbywają się zwykle w każdy 2. czwartek miesiąca w s. 313 na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

10 kwietnia, g. 11:00

 1. dr inż. Tomasz Baczyński „Rezultaty bioremediacji gruntu zanieczyszczonego DDT i pochodnymi w modelowych warunkach polowych”
 2. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz „Energia z odpadów – technologie jej odzysku”
 3. dr inż. Stanisław M. Rybicki „Realne możliwości odzysku energii w eksploatacji oczyszczalni ścieków”

22 maja, g. 11:00

 1. dr inż. Małgorzata Cimochowicz_Rybicka "Aktywność metanogenna osadów ściekowych poddanych beztlenowej stabilizacji"
 2. .......
 3. .......

12 czerwca, g. 11:00

 1. dr inż. Jerzy Mikosz „Symulacja komputerowa w oczyszczaniu ścieków”
 2. dr inż. Przemysław Kułakowski „Wyniki pilotowego monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Dunajca w zakresie wynikającym z wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej"
 3. prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak „Kwasy fulwowe...”

październik

 1. dr inż. Wiesława Styka „Wspomaganie procesów biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł węgla”
 2. dr inż. Piotr Beńko „Generowanie łatwoprzyswajalnego substratu organicznego ze źródeł wewnętrznych”
 3. dr Teresa Woźniakiewicz „Szczepy grzybowe w powietrzu wybranych pomieszczeń dydaktycznych WIŚ”

listopad

 1. prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch, dr Michał Polus „Identyfikacja oocyst Cryptosporidium spp w wodzie metodą RFLP PCR”
 2. dr inż. Wiesław Zymon „...”

grudzień

 1. dr hab. Barbara Dąbrowska „Farmaceutyki jako zanieczyszczenia wód powierzchniowych"
 2. dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK, dr inz. Zbigniew Mucha „Wpływ wysoko alkalicznych ścieków odprowadzanych ze zbiornika pomarglowego Górka na jakość wód powierzchniowych”
ostatnia modyfikacja: 12.05.2014 r. 1242 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021