Partnerzy

  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) w Sztokholmie (Szwecja)

 

Universita Degli Studi di Cagliari (Włochy)

 

Université de Geneve (Szwajcaria)

 

 

 

 

 

 


Współpraca z Politechniką Sztokholmską (Kungliga Tekniska Högskolan)

Współpraca Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Katedry Technologii Środowiskowych z Instytutem Inżynierii Zasobów Wodnych Królewskiej Politechniki Sztokholmskiej (Faculty of Environmental Engineering, Department of Environmental Technology, Cracow University of Technology and Division of Water Engineering, Kungliga Tekniska Högskolan – KTH) trwa nieprzerwanie od 1995 roku czyli 19 lat.

Początkowo – w latach 80-tych współpraca oparta była na indywidualnych wizytach pracowników naszego Wydziału w KTH (ówczesna doktorantka Elżbieta Płaza, obecnie tytularny profesor KTH) i jednoczesnym rozpoczęciem wizyt strony szwedzkiej w Krakowie.

W połowie lat 90-tych rozpoczęła się formalna współpraca naukowa z Katedrą Technologii Środowiskowych (ówczesnym Zakładem Oczyszczania Wody i Ścieków, którego kierownikiem był prof. Jerzy Kurbiel, jednostką szwedzką kierował prof. Bengt Hultman) kierowaną obecnie przez prof. Annę M. Anielak).  W tej współpracy uczestniczyło kilku pracowników z Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza kierowanym przez dr hab. inż. Mariana Hopkowicza, prof. PK. Od 2001 roku do programu dołączyły inne uczelnie polskie: Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska oraz Akademia Techniczna w Bielsku Białej. Natomiast w 2006 roku w realizacji programów badawczych wziął udział zespół naukowców z Politechniki Lwowskiej, a w 2010 roku dołączyły zespoły z Politechniki Kijowskiej i Politechniki w Charkowie z Ukrainy. W rezultacie współpraca objęła 8 jednostek naukowych z trzech krajów: Szwecji, Polski i Ukrainy.

Współpraca realizowana była w różnych programach badawczych finansowanych przez Swedish Institute (Visby Programme):

- 1995-1998 – „Advanced Wastewater Treatment”;

- 1998-2001 – „Product and energy recovery from wastewater sludge and organic wastes”;

- 2001-2005 – “Integration and optimization of sanitation systems in urban areas”;

- 2006-2009 – “Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland”;

- 2010-2012 – “Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region”.

Realizowane były również indywidualne, kilkumiesięczne, stypendia naukowe w KTH zarówno dla pracowników jak i stypendia studenckie-magisterskie dla studentów.

Współpraca obejmowała także programy wymiany dydaktycznej (1997-2010) finansowane przez Swedish Institute oraz w ramach funduszy europejskich: Tempus i Erasmus.

Zorganizowano 2 duże konferencje naukowo-badawcze, 12 seminariów; wydano łącznie 18 tomów polsko-szwedzkiej i polsko-szwedzko-ukraińskiej serii monograficznej z publikacjami naukowymi; powstały liczne prace magisterskie i doktorskie, realizowano granty naukowe i dydaktyczne.

Aktualnie opracowywany jest program współpracy na kolejne lata.

 

Zestawienie tabelaryczne efektów współpracy (plik pdf)

 

ostatnia modyfikacja: 20.05.2014 r. 1519 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021