Nowy grant z NCBiR

 Nowy grant z NCBiR

 

W Katedrze Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzony jest projekt: „Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (wydziały: WIŚ, WIiTCh, WIL) i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie i zastosowanie technologii przekształcania specyficznych, uciążliwych odpadów z sektora gospodarki komunalnej w materiał budowlany. Innowacyjność technologii polega na zintegrowaniu przeróbki odpadów, powstających w podsystemie gospodarki komunalnej jakim jest holding komunalny lub przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Rdzeniem procesu jest zmodyfikowane stabilizowanie beztlenowe trzech grup odpadów (osadów ze stacji uzdatniania wody, ściekowych oraz dennych) z synergicznym odzyskiem  biogazu, ciepła i kompozytów dla materiałów budowlanych. Opracowana technologia jest jednym z pierwszych, praktycznych rozwiązań bezodpadowej oczyszczalni ścieków wpisującej się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym – Circular economy. Założono wprowadzenie uzyskanych wyników badań najpierw w dużych i średnich przedsiębiorstwach partnerskich gospodarki komunalnej.

Koszt całkowity projektu: 2 419 121,25 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0032/17-00data publikacji: 18.01.2019 r. przez: Jerzy Mikosz, 408 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021