Nowy artykuł na temat symulacji komputerowej

 Nowy artykuł na temat symulacji komputerowej

Symulacja komputerowa jest niezwykle przydatnym narzędziem służącym do weryfikacji założeń projektowych i optymalizacji eksploatacyjnej pojedynczych procesów i całych układów oczyszczania ścieków. Coraz częściej jest ona stosowana także w polskich oczyszczalniach ścieków.  Stosowanie technik symulacyjnych jest jednym z obszarów działalności badawczej i dydaktycznej Katedry Technologii Środowiskowych.  Właśnie ukazał się kolejny artykuł opisujący praktyczne wykorzystanie symulacji do oceny wpływu ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej na procesy zachodzące w wielofazowych reaktorach biologicznych.  Artykuł zatytułowany „Determination of permissible industrial pollution load at a municipal wastewater treatment plant” („Określanie dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń przemysłowych w dopływie do miejskiej oczyszczalni ścieków”) został opublikowany w International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST), a jego autorem jest  pracownik naszej Katedry - dr inż. Jerzy Mikosz.   Artykuł jest dostępny bezpłatnie w trybie „open access” (Online first) na stronie wydawnictwa Springer po d adresem http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-013-0472-0data publikacji: 05.02.2014 r. przez: Radosław Tomasik, 489 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021