Laboratoria

Katedra posiada trzy laboratoria biologiczne: dydaktyczne, mikrobiologiczne i analityczne. Laboratoria te mają odpowiednie zaplecze, wymaganą aparaturę pomiarową, sterylizatornię i boksy bakteriologiczne. Ponadto wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę, jak:

 • mikroskop Eclipse 400 (firmy Nikon) wraz z cyfrowym aparatem fotograficznym i oprogramowaniem do komputerowej analizy obrazu,
 • spektrofotometr UV-VIS Helios gamma (firmy Thermo Spectronic),
 • aparat do poboru prób powietrza MAS 100 (firmy Merck).
 • aparatura do pracowni biologii molekularnej

Ponadto Katedra posiada również trzy laboratoria chemiczno-technologiczne, są to: laboratorium dydaktyczne, laboratorium badawcze oraz laboratorium analizy instrumentalnej. Laboratoria te wyposażone są w nowoczesne urządzenia, takie jak:

 • Analizator węgla organicznego FORMACS firmy SKALAR
 • Chromatograf gazowy CARLO ERBA INSTRUMENTS z podajnikiem próbek i detektorami FID, ECD
 • Spektrometr absorpcji atomowej model 939 firmy UNICAM
 • Spektrofotometr automatyczny z podajnikiem próbek QUICKCHEM AE firmy LACHAT
 • Analizator kulometryczny ECAFLOW 150 GLP (do analizy metali ciężkich i niektórych jonów organicznych i nieorganicznych)
 • Spektrofotometry VIS model 8675 firmy UNICAM
 • Spektrofotometr UV/VIS model 8625 firmy UNICAM
 • Konduktometr firmy WTW
 • Tlenomierze firmy WTW
 • pH-metry firmy WTW i ELMETRON
 • Urządzenia do pomiaru w własności osadów ściekowych: czasu ssania kapilarnego, zdolności do fermentacji,

oraz laboratorium procesowe w zakresie niekonwencjonalnych metod oczyszczania  wody i ścieków, posiadające stanowiska badawcze:

 • Zautomatyzowane sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR), z komputerowym  monitoringiem parametrów pracy reaktorów
 • Inkubator archaea
 • Wymienniki jonitowe do pracy ciągłej
 • Stanowisko do ekstrakcji substancji humusowych
 • Wyparka próżniowa Heidolph Hei-VAP Advantage z pompą próżniową KNFLAB SC920
   
ostatnia modyfikacja: 05.04.2019 r. 2957 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021