Kolajna habilitacja

 Kolajna habilitacja

W dniu 11.10.2017 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nadała dr inż. Jerzemu Mikoszowi stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe w postaci cyklu puublikacji zatytułowanego Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O”. Tym samym Rada Wydziału doceniła wkład dr inż. J. Mikosza w rozwój dyscypliny naukowej Inżynierii środowiska polegający na określeniu zasad racjonalnej aplikacji modeli cząstkowych, w tym modeli opisujących emisję N2O, w kompleksowym modelu oczyszczalni ścieków miejskich podczas badań symulacyjnych. Zrealizowane przez niego badania własne miały charakter nowatorski, a sformułowane wnioski mogą stanowić podstawę do racjonalnego planowania badań symulacyjnych w oczyszczalniach ścieków miejskich. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na określenie zasad doboru modeli cząstkowych, zakresu ich uwzględnienia w modelu kompleksowym oczyszczalni oraz sposobu realizacji poszczególnych etapów badań symulacyjnych w zależności od wyznaczonego celu badań. Chociaż takie próby były podejmowane w przeszłości i na ich podstawie formułowano pewne rekomendacje, to jednak dotyczchczas brak było kompleksowych zaleceń odnośnie zasad  modyfikowania poszczególnych etapów badań w celu ich uproszczenia i racjonalizacji, gdy jest to uzasadnione celem  i specyficznymi uwarunkowaniami prowadzonych badań. Przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej był prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, a recenczentami w postępowaniu habilitacyjnym byli prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski​ oraz dr hab. inż. Ryszard Szetela, prof. P.Wr.

 

 data publikacji: 27.03.2018 r. przez: Jerzy Mikosz, 412 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021