Kierownik KatedryTechnologii Środowiskowych

 

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

tel. +48 12 628 30 69
faks +48 12 628 31 14
aanielak@pk.edu.pl
 

Prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak jest absolwentką Politechniki Śląskiej.  Doktorem nauk technicznych została w 1983 r. (Politechnika Śląska), doktorem habilitowanym w 1996 r. (Politechnika Warszawska), profesorem tytularnym w 2003 r.

Była/jest  kierownikiem  9 projektów badawczych (m.in. 1 rozwojowy i 1 z badań stosowanych).  Wypromowała 7 doktorów nauk technicznych (5 wyróżnionych przez recenzentów). Główne jej zainteresowania naukowe to potencjał elektrokinetyczny i procesy fizykochemiczne w inżynierii środowiska, oczyszczanie wody oraz ścieków zeolitami naturalnymi i modyfikowanymi a także oczyszczanie ścieków osadem czynnym z udziałem archeanów.

Posiada udokumentowaną współpracę: z firmą węgierską  MINERALKONTOR Hungaria Traiding Ltd. (2005-2006) dot. zastosowania zeolitów do oczyszczania ścieków komunalnych, BASF (Niemcy) w zakresie oceny biodegradacji barwników ISO CD 18749 (2001-2002), Geoexplorers International Denver Colorado (USA, Mexico) -  umowa dot. zastosowania zeolitów zawarta w 2001 r. Odbyła dwa staże naukowe w Instytucie Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, w Sankt Petersburgu (1979,1980).

 W dorobku ma pięć patentów/zgłoszeń patentowych, jeden sprzedany firmie Inwest Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (z kapitałem USA) (dot. modyfikacji zeolitów), drugi dot. zastosowania zeolitów do oczyszczania ścieków – Umowa Licencyjna z ANWICHEM Sp. z o. o. w Puławach (2005-2006).

Aktualnie jest członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, członkiem Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, redaktorem działowym Przemysłu Chemicznego, członkiem Rady Programowej  Wydawnictwa Seidel–Przywecki czasopisma Technologia Wody, Biegłą Ministra Ochrony Środowiska ZNiL w zakresie postępowania wodno prawnego- świadectwo Nr 0138.

Została wyróżniona licznymi nagrodami. Są to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2005 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej 2002 r.,  Złoty Krzyż Zasługi 1998 r., Indywidualna Nagroda Naukowa Ministra Edukacji Narodowej w latach 2001, 1996, 1986, Brązowa Odznaka Zasłużonej dla  Województwa  Częstochowskiego 1986 r., Stopień  Dyrektora  Górniczego  II  stopnia  w 1981  r.   i   I stopnia w 1983 r. nadany przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Indywidualne Nagrody Naukowe Rektora Politechniki Koszalińskiej w latach 2009, 2004, 2003, 1999, 1998, 1995, 1988 i za działalność organizacyjną w latach 2009, 2000, Naukowa Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej w 1985 r.

ostatnia modyfikacja: 18.03.2014 r. 2463 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021