Projekty badawcze prowadzone obecnie w Katedrze

  • Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Nr PBS1/B9/11/2012 Jednostka finansująca NCBiR (2012-2015). Projekt realizowany wspólnie z MPWiK w Krakowie. Kierownik i koordynator projektu prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak (link do opisu projektu )
  • Identyfikacja cyst Cryptosporidium spp. w wodzie metodą, RFLP-PCR, Kierownik Grantu prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch nr. 4159/B/T02/2008/35
  • Oddziaływanie układów nadmiarowego biologicznego usuwania fosforu ze Ścieków na wytwarzanie gazu fermentacyjnego w mezofilowej fermentacji Ścieków, Kierownik Grantu dr inż. Stanisław M. Rybicki PB-3775/B/T02/2007/33
  • Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce Projekt 98/N-COST/2009/0, wykonawca dr inż. Stanisław M. Rybicki
  • Zmiany aktywności metanogennej pod wpływem procesu dezintegracji ultradźwiękowej, Kierownik Grantu dr inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, nr. 1 T09 D 02830.
  • Ocena toksycznoŚci oraz możliwości bioremediacji gruntów skażonych odpadami popescydowymi, Kierownik Grantu dr inż. Tomasz Baczyński, Grant zakończony w maju 2008r, planowana kontynuacja.
ostatnia modyfikacja: 05.04.2019 r. 1648 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021