Grant finansowany przez NCBiR

 Grant finansowany przez NCBiR

 
 
Aktualnie w Katedrze Technologii Środowiskowych Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska,
w ramach Programu Badań Stosowanych,
prowadzony jest projekt
„Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie
oczyszczania ścieków komunalnych”, 
współfinansowany ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, będąca liderem,
i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
 
Cel Projektu: zastosowanie, zidentyfikowanych dopiero w 1999 roku, najstarszych mikroorganizmów archeanów (archaea) do usuwania zanieczyszczeń biogennych, głównie związków azotu, fosforu i węgla. Badania prowadzone w skali laboratoryjnej i technicznej polegają na augmentacji osadu czynnego archeanami. Osad taki wymaga pracy w warunkach zmniejszonego stężenia tlenu, a zachodzący proces denitryfikacji jest znacznie skrócony co w konsekwencji wpływa na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Zadaniem projektu jest opracowanie optymalnych warunków pracy osadu czynnego w obecności archeanów.

Koszt całkowity Projektu: 1 800 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2012 - 28.02.2015

Nr umowy: PBS1/B9/11/2012 z dnia 18.12.2012 r.data publikacji: 17.02.2015 r. przez: Jerzy Mikosz, 1002 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021