Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek: Inżynieria środowiska

Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Specjalizacja:  Technologie środowiskowe 

 

 rok akad. 2019-2020 

Dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK

 1. Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 2. Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 3. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia wody wodociągowej
 4. Metale ciężkie w wodach powierzchniowych i podziemnych
 5. Rtęć w wodach powierzchniowych
 6. Wybrane farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 7. Procesy dezynfekcji wody i ich wpływ na jakość wody wodociągowej
 8. Ropopochodne zanieczyszczenia środowiska i metody ich usuwania
 9. Wybrane grupy substancji organicznych jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 10. Materiały do budowy sieci wodociągowych (właściwości, zasady doboru materiału)

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK

 1. Gospodarka odpadami w zakładzie przemysłowym na przykładzie wybranego zakładu przemysłowego
 2. Rozwiązanie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranej jednostki osadniczej

Dr inż. Piotr Beńko

 1. Analiza gospodarki wodno-ściekowej w wybranej gminie
 2. Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

 

 rok akad. 2018-2019 

Dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK

 • Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 • Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 • Metale ciężkie jako zanieczyszczenia wody wodociągowej Metale ciężkie w wodach powierzchniowych i podziemnych
 • Rtęć w wodach powierzchniowych
 • Wybrane farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 • Procesy dezynfekcji wody i ich wpływ na jakość wody wodociągowej
 • Ropopochodne zanieczyszczenia środowiska i metody ich usuwania
 • Wybrane grupy substancji organicznych jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 • Materiały do budowy sieci wodociągowych (właściwości, zasady doboru materiału)

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK

 • Gospodarka odpadami w zakładzie przemysłowym na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego.
 • Rozwiązanie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranej jednostki osadniczej
 • Porównanie różnych technologii odzysku i recyklingu surowców wtórnych z odpadów komunalnych

Dr inż. Elżbieta Płaza, prof. KTH

 • Analiza i ocena metod usuwania resztek farmaceutyków ze ścieków komunalnych
 • Analiza technologiczna wybranej oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu
 • Analiza i  ocena eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości
 • Koncepcja technologiczna zwiększenia produkcji biogazu w wybranej oczyszczalni ścieków komunalnych
 • Analiza i ocena metod stabilizacji osadu w komunalnych oczyszczalniach ścieków

Dr inż. Piotr Beńko

 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w wybranej gminie
 • Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

Dr inż. Małgorzata Kryłów

 • Analiza techniczno-technologiczna wybranych stacji uzdatniania wody powierzchniowej
 • Analiza techniczno-technologiczna wybranej stacji uzdatniania wody podziemnej
 • Budowa, charakterystyka i znaczenie polichlorowanych bifenyli
 • Budowa, charakterystyka BTEX (benzen, toluen i ksylen) jako zanieczyszczenia środowiska

Dr Michał Polus

 • Analiza występowania pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wybranych obiektach rekreacji wodnej
 • Ocena emisji bioaerozoli przez małe i średnie oczyszczalnie ścieków
ostatnia modyfikacja: 26.05.2020 r. 733 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021