Studia stacjonarne I stopnia

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

- kierunek inżynieria środowiska

- specjalność: inżynieria sanitarna

Specjalizacja: „Technologie środowiskowe”

 

 rok akad. 2018-2019 

 

 1. Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 2. Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 3. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia gleby
 4. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 5. Rtęć jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 6. Farmaceutyki jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 7. Wpływ środków ochrony roślin na środowisko wodne
 8. Jakość powietrza wewnętrznego w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej
 9. Odory na składowiskach odpadów i ich wpływ na środowisko
 10. Wpływ nowoczesnych spalarni odpadów na środowisko
 11. Porównanie systemów gospodarki odpadami w różnych jednostkach osadniczych
 12. Odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – technologia
 13. Projekt technologiczny kompostowni odpadów zielonych – technologia
 14. Projekt sortowni odpadów komunalnych zmieszanych – technologia
 15. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako element funkcjonowania spółek miejskich na przykładzie dużego miasta
 16. Badania jakości i ilości odpadów i ścieków z czyszczenia ulic
 17. Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=18000 m3/d
 18. Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=24000 m3/d
 19. Projekt koncepcyjny monitoringu stacji uzdatniania wody
 20. Projekt koncepcyjny monitoringu reaktora wielofazowego
 21. Wariantowa koncepcja projektowa oczyszczalni ścieków o RLM = 600
 22. Wariantowa koncepcja projektowa oczyszczalni ścieków o RLM = 800
 23. Analiza i ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków w Leżajsku
 24. Analiza i ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków w Dębnie
 25. Projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków z sekwencyjnymi reaktorami biologicznymi w wybranej miejscowości
 26. Projekt koncepcyjny gminnej oczyszczalni ścieków
 27. Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości
 28. Przegląd metod oznaczania związków azotowych
 29. Porównanie wybranych metod oznaczania azotanów II
 30. Ocena porównawcza metod oznaczania azotu amonowego
 31. Wstępne utleniania na przykładzie wybranej stacji uzdatniania wody
 32. Analiza efektów technologicznych wybranego Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej
 33. Analiza techniczno-technologiczna wybranych stacji uzdatniania wody powierzchniowej
 34. Analiza zawartości części mineralnych i organicznych w pyle drogowym
 35. Wariantowa koncepcja technologiczna małej oczyszczalni ścieków
 36. Projekt koncepcyjny lokalnej oczyszczalni dla osiedla domków jednorodzinnych
 37. Koncepcja projektowa gminnej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym
 38. Obecność pasożytów w ściekach oczyszczonych – możliwości detekcji
 39. Identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych w wodzie surowej i uzdatnionej
 40. Ocena emisji bioaerozolu przez oczyszczalnie ścieków
ostatnia modyfikacja: 16.10.2018 r. 157 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2019