Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: Inżynieria środowiska

Specjalność: Inżynieria sanitarna

Specjalizacja:  Technologie środowiskowe (Ś-4)

 

 rok akad. 2018-2019 

 1. Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 2. Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 3. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia gleby
 4. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 5. Rtęć jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 6. Farmaceutyki jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 7. Wpływ środków ochrony roślin na środowisko wodne
 8. Jakość powietrza wewnętrznego w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej
 9. Odory na składowiskach odpadów i ich wpływ na środowisko
 10. Wpływ nowoczesnych spalarni odpadów na środowisko
 11. Analiza gospodarki odpadami na przykładzie wybranej technologii produkcyjnej
 12. Analiza możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów organicznych w różnych typach zabudowy w mieście
 13. Projekt sortowni odpadów komunalnych zmieszanych – technologia
 14. Analiza możliwości technologicznych sprzętu do czyszczenia i mycia ulic
 15. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako uzupełnienie systemu segregacji odpadów „u źródła” – analiza ilości i jakości odzyskiwanych odpadów
 16. Analiza możliwości lokalizacji wybranych obiektów gospodarki odpadami w wybranym regionie
 17. Przegląd metod oznaczania związków azotowych w osadach ściekowych
 18. Przegląd metod oznaczania związków fosforu w osadach ściekowych
 19. Wstępne utleniania na przykładzie wybranej stacji uzdatniania wody
 20. Analiza efektów technologicznych wybranego Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej
ostatnia modyfikacja: 26.05.2020 r. 467 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021