Dyplomy (Ś-4)

 

OGŁOSZENIA

16.06.2020
Informuję, że istnieje możliwość obrony zdalnej w czerwcu, 22.06 od godz. 10:00 pod przewodnictwem 
prof. dr. hab. inż. Dawida Talera.
Warunki obrony:
1. Pierwszeństwo mają dyplomanci, których obrony miały odbyć się do końca marca.
2. Praca jest zarejestrowana w Dziekanacie.
3. Obrona za pomocą komunikatora Zoom - dyplomant musi być widoczny.
4. Promotor i Recenzent również muszą mieć możliwość połączenia zdalnego w tej aplikacji.

Osoby spełniające te warunki proszę o przesłanie informacji do Sekretarza obron (dr Marek Kubala):
1. Imię i nazwisko
2. Rodzaj studiów
3. Specjalność i kierunek
4. Temat pracy
5. Promotor
6. Recenzent
7. Ocena pracy
8. Data rejestracji pracy w Dziekanacie
9. Numer telefonu Dyplomanta - w celu szybkiej komunikacji

W przypadku dużej liczby zainteresowanych ograniczę obrony tylko do przypadków koniecznych (obrony zaległe).

 

 

Tematy dyplomów Pracowników

Katedry Technologii Środowiskowych (Ś-4)

 

 

ostatnia modyfikacja: 16.06.2020 r. 711 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021