Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych, projektowych  i ćwiczeń audytoryjnych dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych,  podyplomowych i studiach doktoranckich na kierunkach: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Gospodarka przestrzenna i Budownictwo.  Zakres tematyczny prowadzonych zajęć obejmuje między innymi następujące obszary:

 • Biologia i ekologia
 • Biochemia środowiska
 • Podstawy hydrobiologii technicznej
 • Mikrobiologia
 • Podstawy biochemii i toksykologii
 • Chemia
 • Chemia środowiska
 • Chemia i biochemia
 • Technologia oczyszczania wody
 • Technologia oczyszczania ścieków
 • Wysokoefektywne technologie oczyszczania wody
 • Wysokoefektywne technologie oczyszczania ścieków
 • Przeróbka osadów ściekowych
 • Gospodarowanie odpadami
 • Budowle i urządzenia do oczyszczania wody i ścieków
 • Analiza instrumentalna
 • Monitoring technologiczny
 • Metody membranowe
 • Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
 • Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 • Metody komputerowe w oczyszczaniu wody i ścieków
 • Eksploatacja systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Odzysk surowców ze ścieków i osadów ściekowych
 • Ochrona przyrody
 • Alternative Water Treatment (ang.)
 • Sustainable wastewater treatment (ang.)
 • Water and wastewater process technology (ang.)
 • On-site wastewater treatment and disposal systems (ang.)

 

ostatnia modyfikacja: 23.07.2014 r. 2221 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021